Skadedyr i træværk og trækonstruktioner
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side   startoversigt
  Overfladisk gnav på træ i fugtige rum, f.eks. fejelister ved klamme ydervægge. Der er normalt spindtråde og rester af insekter
 
frømøl
eller
humlevoksmøl
  Tydelige tandspor, større huller, træspåner mus
eller
rotter
  I udvendig træbeklædning. Overfladiske gnav eller gruber i træet med en diameter på 2-3 mm og højst 10 mm dybe
 
"syrebladhveps"
  C.III.4