Skadedyr i træværk og trækonstruktioner
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side   startoversigt
  Myrer som træskadedyr
Et par arter af de danske myrer kan bygge reder i tømmer og dermed gøre skade på træværket. Myrerne arbejder oftest skjult, så de første spor vil normalt være små bunker af træsmuld, grus og andet affald, der graves ud fra rederne. I nogle tilfælde ses en lokal mørkfarvning af træet, fordi myrerne har tilført fugt og fået træet til at rådne
   
  Meget store, sorte myrer - arbejdermyrerne fra 5 til 14 mm. Overvejende aktive om natten. Gnaver reder i sundt nåletræ
herkulesmyrer
  Mindre blank-sorte myrer, lugter frugtagtigt. Reden ligner en stiv, sort svamp og kan bygges under gulvbrædder eller i trævægge. Første tegn på angreb vil ofte være en lokal mørkfarvning af træet
orangemyrer
  Bleggule myrer. Lever underjordisk. Man ser dem normalt kun når de sværmer midt på sommeren. Tegn på gule myrer kan være bunker af grus langs paneler og mørkfarvning af gulvbrædder over reden
gule myrer
  Matsorte myrer, langt den mest almindelige art indendørs. Gør meget sjældent skade. Når den bygger rede i træ, er det altid i forvejen mørnet af råd
sorte havemyrer
  C.IV