Skadedyr i træværk og trækonstruktioner
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side   startoversigt
  Tørt nåletræ, ofte i tagkonstruktioner. Flyvehullernes omrids uregelmæssigt. Boremelet er ensfarvet, gulligt og ligger løst i gangene, der løber lige under træets overflade
 
husbuk
  I fugtigt nåletræ. Flyveullerne med glat rand, langstrakt ovale. Boremelet er meget tæt pakket i gangene
brun træbuk
  I fugtigt tømmer, der ofte er angrebet af råd. I bolværker, træskibe, piloteringstømmer og fugtige kældre.
Flyvehullerne (ca. 6 mm) med lidt uregelmæssigt omrids
bolværksbille
  C.I.2