Skadedyr i træværk og trækonstruktioner
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side    næste side >>    startoversigt
  Har du fundet mistænkelige dyr i forbindelse med det beskadigede træ: Så prøv eventuelt her
  Det er nu ikke så ofte man finder de dyr der har forårsaget skaden. De voksne insekter er kun fremme i en kort periode, hvor de parrer sig og lægger æg, og larverne – det er dem der æder træet - lever inde i træet og er svære at finde.
  Hver enkelt art har imidlertid sin særlige levevis, der efterlader forskellige spor. Ud fra disse kan man med lidt erfaring i mange tilfælde bestemme angrebets art. Denne guide kan lede i den rigtige retning, men i de tilfælde, hvor det er vigtigt at nå frem til et sikkert resultat, bør man søge professionel hjælp.
   
  De vigtigste spor
  Træsort: Nogle træskadedyr lever kun i løvtræ, andre i nåletræ, nogle lever lige under barken, andre inde i veddet, og nogle lever kun i fugtigt træ, mens andre kan klare sig i tørt træ.
 
  Flyvehuller: De huller der viser sig på træets overflade, når insekterne gnaver sig ud, har en karakteristisk form og størrelse, der svarer til dyrets størrelse og facon.
 
  Gange: Gangene, som larverne gnaver inde i træet, har en karakteristisk form.
 
  Boremel: Boremelet er larvernes ekskrementer, blandet med træspåner. Boremelets finhedsgrad, ekskrementernes form og farve er karakteristisk for den enkelte art. Nogle pakker boremelet meget fast i gangene, hos andre er det løst, og drysser ud.
  C.start  
næste side >>