Skade på tekstiler, huller i tøj
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side   startoversigt
  Larven spinder et rør omkring sig, der sidder fast på stoffet
Ekskrementerne er højst 0,5 mm i diameter
klædemøl
  Larven ligger inde i et hylster. Hylsteret ligger løst i stoffet og den kan krybe omkring med det. Ekskrementerne højst 0,5 mm i diameter
pelsmøl
  Ekskrementerne op til 2 mm i diameter. På meget fugtige steder f.eks. i kældre eller ved klamme ydervægge, kan der være tale om frømøl
  D.1