Du har fundet et dyr og du vil vide hvad det er for et
Klik her for at få hjælp
   
<< forrige side   startoversigt
  Myrer som træskadedyr
Et par arter danske myrer kan bygge reder i tømmer og opstæde som træskadedyr. De arbejder skjult, så de første spor - udover at man ser myrer i huset - vil normalt være små bunker træsmuld, grus og andet affald der graves ud fra rederne. Ofte ses en lokal mørkfarvning af træet, hvor myrerne har tilført fugt og fået det til at rådne
   
  Matsorte myrer, langt den mest almindelige art indendørs. Gør meget sjældent skade. Når den bygger rede i træ, er det altid i forvejen mørnet af råd
sorte havemyrer
  Blank-sorte myrer, lugter frugtagtigt. Reden ligner en stiv, sort svamp og kan bygges under gulvbrædder eller i trævægge. Første tegn på angreb vil ofte være en lokal mørkfarvning af træet
orangemyrer
  Bleggule myrer. Lever underjordisk, man ser dem normalt kun når de sværmer, midt på sommeren. Tegn på gule myrer kan være bunker af grus langs paneler og mørkfarvning af gulvbrædder over reden
gule myrer
  Meget store, sorte myrer - arbejderne fra 5 til 14 mm. Overvejende aktive om natten. Gnaver reder i sundt nåletræ
herculesmyrer
  H.69