Skadedyrlaboratoriet


BORESNUDEBILLER

Boresnudebillerne hører til snudebillefamilien (Curculionidae). De har et typisk snudebille-udseende, idet den forreste del af hovedet er trukket ud i en kortere eller længere snude. Der findes flere forskellige arter af boresnudebiller, som alle har nogenlunde samme udseende og levevis. Farven er mørkebrun til sortbrun, og størrelsen varierer fra ca. 3 til 4 mm. Boresnudebillerne kan nemt forveksles med kornsnudebiller, som hyppigt optræder i huse, og som udvikler sig i korn- og frøprodukter. Kornsnudebillerne er dog lidt større end boresnudebillerne. Boresnudebillens larver er blege, krumme og helt benløse.

 

 
 

  Foto:SSL
Boresnudebille (Pselactus spadix).
Naturlig størrelse 3-4 mm.

 

Biologi

Boresnudebillen lægger udelukkende æg i træ, som er fugtigt og angrebet af rådsvampe. Normalt er de et år om at udvikle sig, og de voksne biller kan klække året rundt. Boresnudebillerne angriber både løv- og nåletræ.

Flyvehullerne har en diameter på 1-2 mm, og de er ovale og oftest med et lidt uregelmæssigt omrids. Gangenes tværsnit er rundt. Det er  karakteristisk, at de visse steder bryder igennem overfladen, som derved får et lidt lurvet udseende. Boremelet i gangene er ret fint og dryssende.

Skade

Boresnudebillerne er sekundære i forhold til fugt- og rådskader, men deres tilstedeværelse kan få nedbrydningen af træet til at accelerere. Træværk i forbindelse med badeværelser eller andre steder, hvor der er konstant høj fugtighed, kan være udsat for angreb af boresnudebiller.

 

 
 

  Foto:SSL
Træ med spor efter angreb af boresnudebiller 

 

Forebyggelse og bekæmpelse

Det vil næsten altid være indsivende vand eller anden form for fugtighed, der er den egentlige årsag til an­grebet. Som forebyggende foranstaltning er det derfor meget vigtigt at føre tilsyn med tag, nedløbsrør osv., ligesom ventilation og luftcirkulation må være i orden. Konstaterer man angreb af boresnudebiller, må det første skridt altså være at finde frem til fugtkilden og fjerne denne. Boresnudebillerne dør, når træet tørrer ud.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle træet blandt andet for at stoppe svampeangrebet. Lettere angreb kan bekæmpes med et træbeskyttelsesmiddel, der har virkning over for både svamp, råd og insekter. Ved udskiftninger bør det tømmer, som støder op til reparationen, behandles med et træbeskyttelsesmiddel af ovennævnte type.

I svært tømmer kan det være en fordel at bore huller i træet, som efterfølgende fyldes op med et træbeskyttelsesmiddel, men det kan som regel sprøjtes på med et godt resultat

Marts 2003