Skadedyrlaboratoriet


BRØDBILLE

 

Brødbillen (Stegobium paniceum) hører til borebillerne. Den kan imidlertid ikke leve i træ, men har især slået sig på stivelsesholdige produkter. De cirkelrunde huller, der kommer, når brødbillerne gnaver sig ud af det, de har levet i som larver, ligner hullerne i træ, der er angrebet af borebiller.

 

 
 

  Foto:SSL
Brødbille på hundekiks

 

Den voksne bille er 2-4 mm lang, den er rødbrun og er dækket af korte, gullige hår. Larverne bliver ca. 5 mm lange og er hvidgule og krumme med ganske små ben. Brødbillerne findes over hele kloden, især spredt med skibsfarten. Det var blandt andet disse dyr, der i ældre tider huserede i brødbeholdningerne til søs. Når man bankede beskøjterne i bordet, inden de blev spist, var det for at få brødbillerne til at drysse ud.

Biologi og skade

En brødbillehun kan i løbet af sit op til 2 måneder lange liv lægge ca. 100 æg. Æggene lægges enten direkte i varerne, eller de anbringes i revner eller sprækker i nærheden. Æggene klækker på 1-2 uger, og de nyfødte larver, som kun er 1/2 mm lange, er meget aktive og trænger let ind i pakninger, som ikke slutter absolut tæt. Larverne kan leve i op til én uge uden føde og  finder de et passende næringsmiddel, trænger de ind. De spiser og bliver fede og sløve og kan knap bevæge sig, hvis de ved et uheld skulle komme ud. Larverne lever bedst i knækbrød, kiks, tvebakker, pasta og andre faste, tørre, stivelsesholdige produkter. De kan dog udvikle sig i tørrede grøntsager, nødder og krydderier. De kan endog trives i mange slags apotekervarer, der normalt betragtes som giftige. Hundekiks og andet dyrefoder er ligeledes god mad for brødbillelarven.

 

 
 

  Foto:SSL
Hundekiks angrebet af brødbiller
 

 

Når larven er fuldvoksen, forpupper den sig i en lille celle, som den fremstiller af fødepartikler sammenkittet med et spytsekret. Efter et par ugers forløb forvandler den sig til en bille, gnaver sig ud, og kort efter sker parring og æglægning. De voksne biller tager ikke føde til sig. Da de er gode flyvere og søger mod lyset, findes de ofte i vindueskarme langt fra de steder, hvor de har levet som larver, og hvor de eventuelt har lagt deres æg. Udviklingen fra æg til voksen tager 2-3 måneder ved  22oC, ved 17oC godt 1/2 år. Under 17oC sker der ingen udvikling eller formering.

Bekæmpelse

En effektiv bekæmpelse må starte med, at man finder frem til, hvor larverne udvikles, og at man kasserer eller behandler de angrebne varer. I en almindelig husholdning, vil det normalt være i køkkenregionen, man skal søge arnestedet. En gennemvarmning af eventuelle angrebne varer ved 60oC i ca. 10 minutter vil dræbe alle stadier.

Ved en temperatur på under 10oC vil dyrene blive inaktive, men brødbillerne tåler lave temperaturer godt, og man skal ned under ÷18oC i et par døgn for at dræbe alle stadier.

Insektspray til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter kan eventuelt anvendes til behandling af revner og sprækker. Grundig støvsugning er også en effektiv måde, at fjerne brødbillerne på. Læg evt. støvsugerposen i fryseren et døgns tid, så undgår man, at billerne kravler ud igen. I andre tilfælde, f.eks. på frølagre, hvor man uden risiko kan benytte sig af et insektpudder, vil dette være effektivt.

Når arnestedet for brødbillerne er fundet og fjernet, vil der i en periode efter stadig kunne dukke en del biller op. Disse fjernes nemmest med en støvsuger.

Forebyggelse

De fødevarer, som brødbillerne kan leve i, og husdyrenes tørkost skal opbevares i lukkede og tætte beholdere og så køligt, som det er muligt. Ting, der ikke anvendes jævnligt eller er indkøbt i meget store portioner, bør en gang imellem kontrolleres for eventuelle angreb af brødbiller. Ved mistanke om brødbiller kan varerne eventuelt lægges i fryseren et par døgn.

27. april 2007