Skadedyrlaboratoriet


FÅRETS LUSFLUE

Fårets lusflue "fårelus" (Melophagus ovinus) kaldes også "fåretæge" eller "fårebider". Lusfluer har en affladet, læderagtig, behåret krop; brystet er brunligt og den brede bagkrop er gråbrun. Fårets lusflue er vingeløs, og længden er ca. 4.5-7.0 mm. Lusfluerne lever af at suge blod fra deres værter.

Biologi

Fårets lusflue er almindelig udbredt især i den tempe­rerede zone, herunder også i Danmark og nabolande. De kraftigste infektioner ses i vinterhalvåret. Den vingeløse lusflue spredes ved direkte kontakt mellem fårene, og hele livscyklus afvikles på værten. Lusfluerne sidder især i nakken, på skuldrene samt i kryds og haleregion.

Den voksne lusflue lever 4-5 måneder - uden for værten er levetiden maksimalt 8 dage. Hunnen føder i alt 10-15 larver, en ad gangen. Ved hjælp af et klæbrigt sekret, som lusfluen afgiver, klæbes larven fast til uldhårene, hvor forpupningen straks påbegyndes. Puppen er 3-4 mm lang. Først er den gyldenbrun, senere bliver den sortbrun og glinsende. Pupperne findes som regel 1,5- 2,5 cm fra uldhårenes spids; især på brystbenet, på nedre del af flanker, i kryds - og haleregion. Pupperne kan findes året rundt og de tomme puparier bliver siddende i ulden efter klækningen.

Skade

De voksne lusfluer bevæger sig adræt rundt i ulden, og begge køn er plagsomme blodsugere. Nogle få lusfluer på et får er uden betydning, og der er kun kliniske virkninger ved meget svære infektioner. Blodsugningen irriterer og plager fårene, der gnubber sig; så uldlaget bliver uordentligt med uldaffald til følge. Lusfluernes ekskrementer giver grønplettet misfarvning af ulden, "tægeplettet uld", og  er vanskelig at renvaske. Ved svære angreb optræder utrivelighed, eventuelt anæmi, samt reduceret tilvækst og uldproduktion. Især får i dårlig kondition angribes; svære angreb af indvoldsorme angives at kunne give anledning til lusflueangreb.

Lusfluer kan overføre den ikke-patogene blodparasit Trypanosoma melophagium til får (kendt i Danmark). Lusfluer angives ligeledes at kunne overføre Rickettsia melophagi (harmløs blodparasit).

Bekæmpelse

Bekæmpelse af lusfluer skal ske efter dyrlægens anvisning.

April  2003