Skadedyrlaboratoriet


FRØMØL

Frømøllet (Hofmannophila  pseudospretella)  bliver op til 1,5 cm langt. Farven er nærmest bronzebrun, og  forvingerne har nogle små, men tydelige mørke pletter. De fuldvoksne larver bliver ca. 2 cm lange, og de er hvidlige med undtagelse af hovedet, der er mørkebrunt.

 

 
 

  Foto:SSL
Frømøl. 
Naturlig størrelse ca. 15 mm.

 

Biologi

Frømøllet lægger sine æg enkeltvis og kan under gunstige omstændigheder lægge 5-600 æg i sin levetid. Larveudviklingen går langsomt, og afhænger af temperatur og fugtighed. Udviklingen kan gå helt i stå i en periode, hvis vilkårene bliver ugunstige. Dyret går over i en hvilefase, og aktiviteten genoptages først, når forholdene igen bliver fordelagtige. Larven er meget følsom for udtørring, og udviklingen kan ikke gennemføres, hvis luftfugtigheden konstant ligger under 80%. Puppestadiet, hvor larven forvandles til voksen møl, tilbringes i en torpedoformet, brunlig kokon. Normalt er der kun én generation om året.

Skade

Frømøl lever ofte i fuglereder, hvor de ernærer sig af foderrester og redemateriale. Det sker jævnligt, at møl udefra forvilder sig ind i beboelsen, uden at det betyder noget. De kan nemlig ikke gøre skade, hvis forholdene inden døre er tilstrækkeligt tørre.

Frømøllarverne kan angribe og leve i mange forskellige ting. Som det danske navn antyder, har arten især gjort sig bemærket på kornlofter og frølagre. De kan dog leve i praktisk taget alle former for plantemateriale, der er tilstrækkeligt fugtigt bl.a. foderstoffer, mel, gryn og tørmælk. De kan også angribe fugtige lædervarer (f.eks. bogbind) og kork. Der er eksempler på, at de har gnavet af fugtige korkpropper i klamme vinkældre og af korkgulve.

På uldne tekstiler, som opbevares  for fugtigt, kan  de grådige frømøllarver anrette betydelig skade. Uldne tæpper, der ligger på et fugtigt gulv eller helt ud til klamme ydervægge, kan lokalt give gode betingelser for frømøllarver. Larverne kan gnave af tæppet, selvom det er rimeligt effektivt imprægneret over for  almindelige klædemøl.

Forebyggelse og bekæmpelse

I det lange løb vil den eneste sikre forebyggelse gå ud på at sørge for tørre opbevaringsforhold. Det gælder både for korn, frø og diverse boligtekstiler.

Korn, frø eller foderstoffer, som er angrebet af frømøl, er alt for fugtige og bør tørres. Ved at pudre bunkens overflade med et insektpudder, som er godkendt til formålet, kan man opnå en vis virkning. Det vil dræbe de æglæggende hunmøl og den del af larverne, som søger op mod overfladen, når de skal forpuppe sig.

Angreb i uldne tekstiler kan normalt klares ved, at disse fryses/vaskes, renses eller støvsuges og opbevares i tørre lokaler. Gulvtæpper angrebet af frømøl skal støvsuges grundigt og sprøjtes med et  flydende mølmiddel. Ved kraftige angreb kan man pudre sprækker ved fodpaneler og undersiden af tæppet med et insektpudder. Voksne frømøl, som flyver rundt i lokalerne, kan rammes med en insektspray til bekæmpelse af flyvende insekter.

25. maj 2007