Skadedyrlaboratoriet


GLIMMERBØSSER

Glimmerbøsserne (slægten Meligethes) er små ca. 2 mm lange biller. Farven er mørk med en metalglans, der som regel er grønlig. Glimmerbøsser hører til familien af glansbiller. 

Biologi og skade

Glimmerbøsser overvintrer som voksne biller i jorden og kommer frem tidligt om foråret. De voksne biller lever af blomsterstøvet hos mange forskellige slags planter, og om foråret ser man dem især i mælkebøtter. Hunnerne lægger deres æg i blomsterknopper og larverne lever i knopperne ganske overvejende af blomsterstøvet. De kan udhule frøanlægget, så der ikke sættes frugt, og dermed skade afgrøden, hvilket kan have stor økonomisk betydning i landbrugsafgrøder som f.eks. raps. 

I godt vejr kan man opleve glimmerbøsserne flyve i meget stort antal. De tiltrækkes især af gule farver, så har man gult tøj på, vil de små biller lande på en i stort antal.

De kan også forvilde sig ind i huset, men her gør de ikke skade, og der er ingen grund til at bekæmpe dem. Generende biller kan eventuelt fjernes med en støv­suger.

Ved angreb af glimmerbøsser i landbrugsafgrøder eller i prydplanter henvises til råd og vejledning hos en land- eller havebrugskonsulent.

Marts  2003