Skadedyrlaboratoriet


GRÆSFLUE

Græsfluen (Thaumatomyia notata) er en lille ca. 3 mm lang, gullig flue med sorte tegninger på ryggen. Nogle år forekommer de i meget stort antal og kan om efteråret i enorme sværme søge ind i huse og bygninger for at overvintre

 

 
 

  Foto:SSL
Græsflue, naturlig størrelse ca. 3 mm.

 

Biologi og skade 

Græsfluens larver udvikler sig i planterødder (især græs), hvor de lever af rodlus. Den voksne flues føde består blandt andet af nektar fra blomsterne. Der kan være flere generationer pr. år, men fluen overvintrer som voksen. Om foråret kan man også opleve sværme af græsfluer, når de er på vej ud fra deres overvintringssteder. Disse forårssværme er dog altid betydeligt mindre end dem, der kan forekomme om efteråret. 

Invasionerne om efteråret sker normalt på varme dage i oktober måned og varer kun en kort periode. Græsfluer fra omkringliggende græsarealer søger ofte ind i de øverste etager i huse og bygninger. Huse beklædt med efeu eller vildvin er mere udsatte for invasion af græsfluer end andre. Det kan skyldes, at sådanne bevoksninger udgør nogle af fluernes naturlige overvintringssteder.

Fluerne kan ingen skade gøre indendørs, men er naturligvis irriterende. Fluer som kommer indenfor i opvarmede lokaler kan ikke overvintre og dør efter kort tid. Udendørs kan de på beskyttede steder overleve temperaturer helt ned til -30ºC. 

Forebyggelse og bekæmpelse 

Det er ikke muligt eller rimeligt at forebygge invasion af græsfluer ved sprøjtning af græsarealer i nærheden af plagede huse. Forholdsregler mod invasion af græsfluer må derfor gå ud på bedst muligt at hindre dyrene i at trænge ind i beboelsen. Det kan gøres ved at behandle vinduesrammer, dørkarme og andre sprækker med et sprøjtemiddel beregnet til krybende og kravlende insekter, der indeholder permethrin. Fluer, der er trængt ind i huset, kan bekæmpes med en fluespray, der indeholder pyrethrin, eller eventuelt fjernes med en støvsuger.

25. maj  2007