Skadedyrlaboratoriet


HERKULESMYRER

Biologi

Herkulesmyren (Camponotus herculeanus) er Danmarks største myre. Den er knyttet til nåleskove og findes kun i Nordsjælland og Nordjylland. Herkulesmyrens dronning bliver knap 2 cm lang, og arbejderne fra 5 mm til 14 mm.

 

 
 

  Foto:SSL
Herkules-arbejdermyre på et stykke udhulet træ

 

Når herkulesmyrens dronning har parret sig, opsøger hun en træstub (gerne af rødgran), en fældet stamme, en telefonpæl eller lignende. Et levende træ kan også bruges, hvis dronningen kan finde ind til veddet gennem en sprække. Herkulesmyren foretrækker nåletræ, men kan dog også angribe nogle løvtræs­sorter. Dronningen gnaver en rede i træet, hvor hun så opfostrer et kuld arbejdere, og efterhånden vokser kolonien til en størrelse på 2-3.000 medlemmer. Herkulesmyrerne har en alsidig kostplan; de henter gerne søde plantesafter, men lever hovedsageligt af insekter og andre smådyr. 

Det er især i sommerhuse i Nordsjælland og Nord­jylland, at herkulesmyren kan finde på at slå sig ned. Når herkulesmyrerne bygger rede indendørs, gør de det ofte i træ, der er skjult i konstruktionen - f.eks. under gulvet, i væggene eller i tagkonstruktionen. Myrerne vælger fortrinsvis sundt nåletræstømmer til reden. Det angrebne træ udhules og bliver derfor fuldstændigt ødelagt. Ofte anlægges flere "satellit­boer", som alle har forbindelse til hovedboet, hvor dronningen, æggene og de små larver findes. 

Reden gnaves i det blødere vårved, og på et tværsnit står høstveddet tilbage som regelmæssige ringe. På et længdesnit ses det som lameller, der hist og her gennembrydes af åbninger, som danner forbindelse mellem de forskellige gange. Myrerne skærer også huller ud til omverdenen som en slags "vinduer". De beboede gange holdes rene for smuld, som enten anbringes i hulheder i træet eller kastes ud af "vinduerne". 

Herkulesmyrerne er overvejende aktive om natten, så man ser dem sjældent, selvom der bor en livskraftig koloni i huset. 

Forebyggelse 

Det er ikke muligt at forebygge angreb af herkulesmyrer, men det er en god ide, at være opmærksom på, om der færdes myrer ud og ind af huset. Er der tale om store myrer, bør man få undersøgt om det er herkulesmyrer. Der findes dog også andre arter af myrer, som kan gøre skade på træværk, se evt. vejledningen om orangemyre og gul myre. 

Bekæmpelse

Konstaterer man herkulesmyrer, eller er der mistanke om, at de findes i huset, bør man kontakte sit forsikringsselskab. I de fleste tilfælde vil en bekæmpelse af myrerne kræve professionel bistand for at sikre, at behandlingen bliver effektiv. 

Det mest effektive er at finde og ødelægge selve myreboet, hvor dronning, æg, larver og pupper be­finder sig, men det kan være  vanskeligt. Ved angreb af herkulesmyrer, er det tit nødvendigt at udskifte en del af træværket. I disse tilfælde bør tilstødende træværk behandles med et træbeskyttelsesmiddel.  

I de situationer, hvor det ikke er nødvendigt at udskifte træværk, bør rederne lokaliseres, og her bores huller ind til myrerne og behandles med et flydende træbeskyttelsesmiddel. En pudring af hul­rummene med et myrepudder er også en mulighed. De steder, hvor myrer går ind og ud af huset, kan behandles med spærrebælter af myrepudder.

20. oktober 2009