Skadedyrlaboratoriet


HVEPSEBUK

Hvepsebukken (Clytus arietis) kaldes undertiden også for vædderen og hører til familien af træbukke (Cerambycidae). Den er 8-14 mm lang, sort med gule tværstriber og gule ben. Med sin prangende farvetegning og rastløse adfærd minder den mest af alt om en hveps, og der er sandsynligvis tale om beskyttelseslighed.

 

 
 

  Foto:SSL
Hvepsebukken er en bille,
men den minder om en hveps

 

Biologi og skade

Den voksne hvepsebuk kan man bl.a. finde på blomster, mens hvepsebukkens larver lever i dødt, tørt løvtræ.

Hvepsebukken kan lægge sine æg i tørt løvtræ i brændestabler. Hvis brændet bringes indenfor, kan man opleve, at de voksne hvepsebukke klækker fra brændet og flyver rundt i beboelsen. De kan om sommeren ligeledes forvilde sig ind gennem åbne døre og vinduer.

De kan ikke gøre skade på tømmer eller træværk i beboelsen og angriber heller ikke mennesker. Der er derfor ingen grund til at bekæmpe dem. Føler man sig generet af hvepsebukke, der klækker fra brændet, bør man kun opbevare det indenfor i en kort periode, inden det anvendes.

April  2002