Skadedyrlaboratoriet


JORDNØDDEBILLE

Jordnøddebillen (Oryzaephilus mercator) stammer oprindelig fra de tropiske egne. Her i landet lever den ikke udendørs, men kan kun overleve og formere sig i opvarmede lokaler. Den optrædder hyppigt som skadedyr i en lang række af kolonialvarer. Jordnøddebillen kan let forveksles med sin nære slægtning: den savtakkede kornbille.

Billen er ca. 3 mm lang, mørkebrun, fladtrykt og har savtakkede lister på forbrystet. Den har veludviklede vinger og kan i modsætning til den savtakkede kornbille flyve. Larven bliver 3-4 mm lang, og den er gullighvid med mørkt hoved.

Biologi og skade

Hunnen lægger i sin levetid 200-300 æg. Æggene lægges enkeltvis eller i små grupper løst i de varer, som larverne lever af. Jordnøddebillen foretrækker olieholdige vegetabilske produkter som nødder, mandler og kobra. Den kan dog også optræde i tørret frugt, gryn og frø og en lang række andre tørrede planteprodukter. 

Jordnøddebillens udviklingstid fra æg, larvestadier og til voksen bille afhænger af temperatur og luftfugtighed. Ved 32,5°C og 70% relativ luftfugtighed er ud- viklingstiden mindre end 25 dage, mens den ved 20°C er ca. 100 dage. Ved temperaturer på under 18oC formerer jordnøddebillen sig ikke.

Selv meget små åbninger i emballagen er nok til, at jordnøddebillen kan trænge ind og lægge sine æg i fødevarer. Det er overvejende laverne, der æder af varerne, men den mængde af føde, som de sætter til livs, er ofte til at overse. Det er dyrenes blotte tilstedeværelse, der gør dem uønskede.

Forebyggelse og bekæmpelse

I husholdningen og på et varelager bør man altid opbevare fødevarerne i tætsluttende emballage og så køligt som muligt.

Den mest rationelle bekæmpelsesmetode er at efterse hylder og skabe omhyggeligt og kassere eller behandle alle angrebne varer. Et døgns ophold ved -18oC vil virke dræbende på alle stadier. Derefter støvsuges grundigt, og revner og sprækker sprøjtes eventuelt med et insektmiddel, der er godkendt til formålet.

Da jordnøddebillerne vandrer en del omkring - vil man, selv efter en grundig bekæmpelse, kunne støde på dem af og til. Sørger man for, at de fødevarer, som billerne foretrækker, opbevares køligt og i tætsluttende emballage, vil de efterhånden dø ud. 

Dukker jordnøddebillerne - trods en grundig bekæmpelse - stadig op i et større antal i en lejlighed, må man eventuelt undersøge, om de stammer fra nabolejlighederne. De kan nemlig vandre fra lejlighed til lejlighed f.eks. langs rørgennemføringerne. Det er også muligt, at man igen får billerne ind ved at købe inficerede varer.

April 2007