Skadedyrlaboratoriet


LØBEBILLER

Løbebiller (Carabidae) er hurtige, adrætte dyr med kraftige løbeben og lange følehorn. De arter, der normalt gør sig bemærket inden døre, er 1-3 cm lange og sorte eller brunlige. De færreste kan flyve og flyvevingerne er ofte kun til stede som små rester. Løbebiller kan have en skarp, syrlig lugt. Det skyldes en væske, som afgives fra bagkropspidsen som et forsvarsmiddel, f.eks. når man forsøger at fange dem. Larverne er langstrakte, langbenede og livlige.

 

 
 

  Foto:SSL
Harpalus rufipes er en af de løbebiller der kan træffes indendøre i større antal.
Naturlig størrelse ca. 1½ cm.

 

Biologi og skade

Æggene lægges normalt i jorden, og larverne kommer frem efter få dages forløb. Både larverne og de voksne biller er hos næsten alle arter rovdyr. De lever af orme, snegle og insekter og regnes for nyttedyr, da mange af de insekter, de spiser, er skadedyr på planter. Enkelte arter har været udsat i amerikanske skove til bekæmpelse af skadelige sommerfuglelarver. Løbebillerne behandler deres bytte på en ejendommelig måde, idet fordøjelsen for en stor del foregår uden for dyret. Den brunsorte fordøjelsesvæske gylpes ud på byttet, der lammes og efterhånden går i opløsning, hvorefter det opsuges. Nogle arter lever helt eller delvist som planteædere, og derfor kan de i sjældne tilfælde forgribe sig på grøntsager og frugt i kælder eller spisekammer.  I det store og hele må man dog sige, at løbebillerne er ganske harmløse gæster.

De fleste arter opholder sig om dagen skjult i plantevæksten under sten, bag løs bark og lignende steder, hvor de er beskyttet mod udtørring. Mange løbebiller er almindelige i haver og på marker og kan komme ind i huse, når de om natten løber omkring for at finde bytte. Om efteråret kan de i deres søgen efter egnede overvintringssteder også søge indenfor i et større antal. Da de som nævnt foretrækker fugtige lokaliteter, vil man især støde på dem i kældre eller andre steder i huset, hvor fugtigheden er høj.

Bekæmpelse 

Af og til kommer løbebillerne indendørs i så stort et antal, at det generer. Invasionen kan ofte standses ved hjælp af fint trådvæv for kældervinduer, udluftningskanaler og andre åbninger, der giver adgang til beboelsen. Et stort antal løbebiller inden døre tyder på, at fugtigheden er for høj, og man må derfor overveje, om den kan sænkes.

Af kemiske midler er et insektpudder effektivt, hvis man pudrer, hvor billerne viser  sig, og især hvor man mener, de kommer ind. Det er vigtigt at sikre sig, at pudderet ikke spredes rundt i huset, og at børn og husdyr ikke kommer i kontakt med det. 

Maj  2001