Skadedyrlaboratoriet


MELBILLE

Melbillen (Tenebrio molitor) kaldes ofte også for melskrubbe. De voksne biller er ca. 1½ cm lange, mørkebrune eller næsten sorte og temmelig flade. Larverne, de såkaldte melorme, bliver ca. 2½ cm lange. De er trinde, gulligbrune og har en ret hård, blank oversflade.

 

 
 

  Foto:SSL
Den voksne melbille er ca. 1½ cm lang

 

Biologi og skade

Billerne lever 2-4 måneder, og hunnerne lægger i denne periode ca. 200 æg. Larverne kan leve i stivelsesholdige produkter, korn, mel-, gryn- og brødvarer, og larveudviklingen tager 6-12 måneder, idet varigheden afhænger af temperatur, fugtighed og næring. De trives bedst ved ca. 26oC.

 

 
 

  Foto:SSL
Melbillens larve "melormen"
kan blive op til 2½ cm lang 

 

Larven, der også kaldes for melorm holdes en del i kulturer, da de er et glimrende foder for bl.a. akvariefisk og terrariedyr. Når larverne er fuldt udviklede, forpupper de sig. Puppestadiet varer ca. 14 dage, så sprænges puppehuden, og den fuldt udviklede bille kommer frem. Hele udviklingen fra æg over larve og puppe til bille tager således omkring et år og i mange tilfælde mere. De fleste overvintrer som larver, forvandles til biller om sommeren og dør i løbet af efteråret.

Melbiller findes hyppigt, hvor der opbevares korn, mel eller lignende varer, men larverne kan også tit findes i massevis i spurvereder. Her lever de af spildt foder og andet affald og har et godt gemmested i redematerialet.

Billerne klækker som omtalt om sommeren, især i juli måned. De flyver en del omkring i den varmeste tid og kan forvilde sig ind gennem åbentstående vinduer fra udklækningssteder i nærheden. Både biller og larver kan krybe langt omkring. De kommer tit fra fuglereder ind i skunkrum eller andre hulrum, og derfra kan de så komme videre til selve beboelsen via paneler eller rør- og ledningsgennemføringer.

Ses kun enkelte biller, har det ingen betydning, for de gør normalt ikke skade i beboelsesrum. Undtagelsesvis kan de dog beskadige tekstiler. Det gælder navnlig tøj, der er lagt til vask, idet de æder de snavsede partier - ikke for tøjets skyld - men for den næring, der kan være i pletter af organisk oprindelse.

Bekæmpelse

Bliver billerne ved med at vise sig, og føler man sig generet af dem, må man søge at finde udklækningsstedet og rense ud der. Drejer det sig om spurvereder, vil det være en ide ikke blot at fjerne dem, men også at få indrettet det pågældende sted, så fuglene ikke kan komme til at bygge igen.

Udklækningsstedet og omgivelserne kan eventuelt behandles med et insektpudder, da larver, pupper eller biller kan sidde gemt i revner og sprækker. I de meget sjældne tilfælde, hvor larverne optræder i mel eller gryn i et køkkenskab, vil det normalt være tilstrækkeligt blot at kassere de angrebne produkter.

April  2007