Skadedyrlaboratoriet


MELMØL I HUSHOLDNINGEN

 Melmøllet (Ephestia kuehniella) stammer sandsynligvis fra Tyrkiet, og herfra blev det ført til Amerika. I 1877 blev det for første gang konstateret i Europa i et parti amerikansk hvede. I dag er det udbredt over hele verden. I private husholdninger ser man sjældent melmøl. Har man møl i madvarene, drejer det sig oftest om tofarvet frømøl. Melmøl er derimod udbredt i møllerier, bagerier og virksomheder, hvor mel og andre mølleriprodukter opbevares.

 

 
 

  Foto:SSL
Melmøl med foldede vinger, naturlig størrelse 20-22 mm.

 

Melmøllet har ret smalle vinger med en spændvidde på 20-22 mm. Forvingerne er blygrå med mørke zigzag-formede tværlinier og prikker, og bagvingerne er lysegrå og har frynser langs bagkanten. Larven, der bliver 15-19 mm lang, er enten hvid, lyserød eller lysegrøn.

Biologi og skade

Det voksne møl kan med sin snabel optage flydende føde, men tager normalt ikke næring til sig. Det er lyssky og sidder om dagen stille på mørke steder. Ved daggry og i tusmørke kan man opleve møllene flyve omkring for at finde en mage eller et egnet sted til æglægning. Parringen finder sted kort efter, at møllet er udklækket, og få timer senere begynder hunnen at lægge æg. De lægges løst i mel eller andre egnede madvarer.

Et hunmøl lægger i gennemsnit 200 æg. Efter 4-14 dages forløb udklækkes larverne, der straks begynder at æde og spinde en klæbrig tråd. Larvens ekskrementer og de fødevarer, som larven lever af, klistres efterhånden fast i spindet. Mel, klid, gryn og lignende bliver på grund af spinderiet klumpede og får en gråbrun farve  samt en ubehagelig lugt.

 

 
 

  Foto:SSL
Melmøllarve i sit klæbrige spind
 

 

Larven er lyssky og holder ligesom møllet til på mørke steder. Når larven er udvokset, kravler den op til overfladen af det materiale, den har levet i. Herefter vil den opsøge et beskyttet sted i en revne, sprække eller i emballagen hvor den forpupper sig. Inden forpupningen spinder den et tæt hylster uden om sig selv. Puppetiden varer 17-20 dage. Ved 18oC varer hele udviklingen 3 måneder, ved 28oC kun 41 dage. I uopvarmede rum ligger larverne i dvale om vinteren i et tæt  spind.

Larverne findes ofte i hvedemel, men de æder i øvrigt alle andre melsorter og mølleriprodukter. De kan også leve af korn, frø, tørrede frugter, mandler, pasta og lignende.

Forebyggelse og bekæmpelse

Dukker melmøllene op i en privat husholdning, viser det sig næsten altid, at de stammer fra en pose mel eller gryn. I de fleste tilfælde findes der kun en enkelt larve og lidt spind, og som regel vil man ikke opleve yderligere problemer. Har angrebet været mere omfattende, vil larver og voksne møl ofte have spredt sig i køkkenet. Varer, der er stærkt angrebet, bør kasseres. Let beskadigede varer kan reddes ved gennemvarmning i en time ved 55oC eller ved et døgn i en dybfryser ved -18oC.

Vær opmærksom på, at selv om alle angrebne varer er smidt væk, kan der stadig sidde pupper gemt i revner og sprækker i skabe og skuffer. En grundig støvsugning i revner og sprækker kan afhjælpe mange problemer. For at undgå at undslupne larver udvikler sig til møl og på ny lægger æg i madvarerne, bør disse opbevares i tætsluttende beholdere. De voksne møl, der eventuelt flyver rundt i køkkenet, kan bekæmpes med en insektspray beregnet til brug mod flyvende insekter.

April 2007