Skadedyrlaboratoriet


ORANGEMYRE

Orangemyren (Lasius fuliginosus) er en nær slægtning til den sorte havemyre. Dens farve er skinnende sort, og den har en karakteristisk appelsinduft som forstærkes, hvis man maser myren mellem fingrene. Orangemyren findes ikke i Vestjylland, men er ellers udbredt i hele Danmark.

Biologi og skade

Orangemyrerne er ofte meget aktive om dagen og kan træffes fra det tidligste forår til langt hen på efteråret. Et typisk orangemyrebo bygges i et hult træ, en udgået gren, en træstub eller i sjældne tilfælde i husets træværk. Myrerne lever af søde safter, bladluseekskrementer og af småinsekter. Myrevejene, der udgår fra boet, kan have en længde på op til 40 meter. 

De orangemyrer, man finder i huset eller tæt ved, kan altså godt komme langvejs fra og behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for et angreb i selve huset. Man bør dog være opmærksom på, at orangemyrer i visse tilfælde bygger deres boer i forbindelse med træværk, f.eks. under gulvene. Dette kan medføre skader på træet, idet myrerne dels kan skabe et fugtigt miljø, så træet rådner, og dels kan gnave i træet. Orangemyrerne vil normalt skåne de hårdeste dele af træet, hvorved høstveddet kommer til at stå tilbage som lameller. Det bo, som myrene bygger, kaldes en kartonrede og minder mest af alt om en stiv, sort vaskesvamp. Materialet fremstilles af fine træspåner, som tygges sammen med sød saft og måske blandes med jord eller isoleringsmaterialer. Myrerne skaber betingelserne for, at en bestemt svamp kan udvikle sig. Det er denne svamp, der giver redematerialet dets stabile karakter.

 

 
 

  Foto:SSL
Udsnit af orangemyrernes kartonrede

 

Ser man en mørkfarvning af gulvbrædder eller andre tegn på fugt i nærheden af de steder, hvor myrerne færdes, vil det være tilrådeligt at lukke op for at undersøge sagen nærmere. 

Forebyggelse og bekæmpelse 

Forebyggelse mod skader forårsaget af orangemyrer er ikke mulig. 

Har orangemyrer slået sig ned i træværket, må man lokalisere dem og fjerne rederne og det ødelagte træ. Det tilstødende træværk bør behandles med et af de flydende træbeskyttelsesmidler, der er godkendt til bekæmpelse af træødelæggende insekter, og som er effektivt over for såvel svampe som insekter. Hulrum i nærheden pudres med et insektpudder. 

Bekæmpelse kan i nogle tilfælde også ske ved, at der bores huller ind til reden og behandles med myrepudder eller flydende bekæmpelsesmiddel. 

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at lokalisere boet, må man forsøge at bekæmpe myrerne med insektlak, sprøjtemiddel eller med forgiftet lokkemad i form af myrelokkedåser. Ved bekæmpelse med insektmidler skal man sikre sig, at det af etiketten fremgår, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer, og at man bruger det i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Februar  2003