Skadedyrlaboratoriet


RISSNUDEBILLE

Rissnudebillen (Sitophilus oryzae) tilhører snudebillefamilien (Curculionidae). Hos denne familie er hovedet trukket frem i en lang tynd eller kort tyk ”snude”. Rissnudebillen ligner kornsnudebillen, men er lidt mindre (2,5-3,5 mm), og så har den fire rødlige pletter på dækvingerne. Dækvingerne skjuler et par flyvevinger, og i modsætning til kornsnudebillen kan rissnudebillen flyve. Rissnudebillen forveksles nemt  med majssnudebillen, som den ligner på en prik. Forebyggelse og bekæmpelse er ens for begge biller.

Biologi og skade

Rissnudebillen er berygtet under tropiske himmelstrøg som ét af de alvorligste kornskadedyr. Hvis forholdene er gunstige for dem, er der kun en måned mellem generationerne. Hunnerne kan lægge op til 400 æg i løbet af de 3-6 måneder, de lever, så det kan hurtigt blive til noget. Rissnudebiller indføres ofte her til landet, og det er ikke ualmindeligt, at de pludselig dukker frem i køkkenskabene. Arnestedet vil næsten altid være en pose ris.

 

 
 

  Foto:SSL
Rissnudebille på makaroni.
Naturlig størrelse: 2,5-3,5 mm

 

Ligesom kornsnudebillen anbringer hunnen ægget i en lille grube, som den først har gnavet, og larven lever skjult inde i kornet. Af samme grund vil problemet i en husholdning i og for sig være løst, når man har fundet og eventuelt kasseret de angrebne varer. Rissnudebiller angriber ikke alle mulige mel- og grynprodukter, men kun ris, korn og frø, og i sjældne tilfælde hårdtbagte stivelsesprodukter som f.eks. makaroni.

Forebyggelse og Bekæmpelse

For at undgå formering og spredning af rissnudebillen er det bedst at opbevare fødevarer i tætsluttende emballage og så køligt som muligt.

Rissnudebillen kan ikke klare vinteren på lagre, hvor temperaturen ligger under  10oC, og bare 3 uger ved 0o slår æg, larver og voksne biller ihjel. Har man mistanke om, at der er snudebiller i en pose ris, vil blot et par døgn i en dybfryser ved -18oC være en effektiv forsikring mod overraskelser.

Opdager man rissnudebiller i boligen, vil det som tidligere nævnt ofte være tilstrækkeligt at finde og kassere de angrebne varer.

Føler man sig generet af rissnudebiller, som er vandret ud af posen med ris, vil støvsugning og eventuelt en behandling med et af de almindelige sprøjtemidler med pyrethrin løse problemet.

Bekæmpelse af rissnudebiller i et større parti ris, korn eller frø kan ske med malathion eller fosforbrinte. Fosforbrinte må kun anvendes af personer som har fået en særlig tilladelse af Miljøstyrelsen. Rissnudebiller kan også bekæmpes fysisk med produkter, der er baseret på diatomé-jord. Dette produkt er dog kun effektivt, hvis korn og lagerfaciliteter er relativt tørre.

April 2007