Skadedyrlaboratoriet


ROVBILLER

Rovbillerne (Staphyllinidae) er den største danske billefamilie med ca. 800 arter. Nogle arter er kun få mm store, mens den største danske art kan blive op til 30 mm. Alle rovbiller har en langstrakt krop og korte dækvinger, der kun dækker de to forreste bagkropsled. Under dækvingerne findes de sammenfoldede flyvevinger. Billerne er oftest ensfarvede sorte eller brune – nogle har røde eller gullige aftegninger.

 

 
 

  Foto:SSL
Den store rovbille på vej frem fra sit skjul.
Naturlig størrelse ca. 3 cm.

 

Biologi og skade

Som navnet antyder, kan rovbillen være et grådigt rovdyr, der både som voksen og larve lever af bl.a. insekter, snegle og regnorme. Mange arter fører dog en mere fredelig tilværelse og spiser kun henfaldende plantedele, svampe og alger.

Rovbiller anses ikke for at være skadedyr; tværtimod er de i mange tilfælde gavnlige for os mennesker, idet de også spiser de insekter, som er skadelige for vore afgrøder.

Rovbiller er meget almindelige i naturen, og fra haven kan de i deres søgen efter egnede skjule- og overvintringssteder undertiden forvilde sig ind i beboelsen.

Den store rovbille (Ocypus olens), der kan blive op til 3 cm lang, giver ofte grund til opstandelse, hvis den træffes inden døre. Når den føler sig truet, indtager den en skræmmestilling med bagkroppen bøjet opad, og det kan godt lede tanken hen på skorpioner. Det er dog kun en tom trussel, for den kan hverken stikke eller knibe med bagkroppen.

Hvis man kommer til at klemme en stor rovbille, kan den selvfølgelig godt bide fra sig med sine kraftige kindbakker, men den kan ikke bide hul og er altså i det hele taget helt uskadelig.

Bekæmpelse

Der er ikke nogen rimelig grund til at bekæmpe rovbiller, hverken udendørs eller indendørs. Træffes den inde i beboelsen, er det bedste man kan gøre at indfange den og slippe den udenfor igen. Drejer det sig om et større antal, kan de fjernes med en støvsuger. Støder man hyppigt på rovbiller inden døre, kan det være et tegn på, at fugtigheden er for høj.

Maj  2001