Skadedyrlaboratoriet


SAVTAKKET KORNBILLE

Den savtakkede kornbille (Oryzaephilus surinamensis), der især optræder som kornskadedyr, stammer oprindelig fra de tropiske egne. Her i landet lever den ikke udendørs, men kan kun overleve og formere sig i opvarmede lokaler.

Billen er ca. 3 mm lang, mørkebrun, fladtrykt og har savtakkede lister på forbrystet. Den har veludviklede vinger, men man har aldrig set den flyve. Larven bliver 3-4 mm lang; den er gullighvid med mørkt hoved.

 

 
 

  Foto:SSL
Savtakkede kornbiller i mel. 
Naturlig størrelse ca. 3 mm.

 

Den savtakkede kornbille kan let forveksles med jordnøddebillen.

Biologi og skade

En savtakket kornbille lever som regel 6-10 måneder, men kan blive op til 3 år gammel. Hunnen kan i sin levetid lægge ca. 400 æg. Æggene lægges enkeltvis eller i små grupper løst i kornet  eller i andre varer.

Ved 32°C, hvor det går hurtigst, gennemløbes udviklingen fra æg over larve til voksen på ca. 25 dage. Ved 20oC tager det knapt 2 måneder. Ved temperaturer på under 18oC formerer de sig ikke.

Man træffer ofte savtakkede kornbiller på kornlofter sammen med andre kornskadedyr. De kan sandsynligvis ikke selv gnave hul på ubeskadigede kerner og æder fortrinsvis kimen. De kan i øvrigt optræde i alle slags tørrede planteprodukter med forkærlighed for mel, brød og grynvarer. De savtakkede kornbiller kan også leve i fødevarer som tørret frugt, mandler og chokolade. Det er overvejende laverne der æder, men mængden af føde de sætter til live er ofte til at overse. Det er dyrenes blotte tilstedeværelse, der gør dem uønskede.

Forebyggelse og bekæmpelse    

I en husholdning bør man altid opbevare fødevarene i tætsluttende beholdere og så køligt som muligt.

I husholdningen eller på et varelager vil den mest rationelle bekæmpelsesmetode være at efterse hylder og skabe omhyggeligt og kassere eller behandle alle angrebne varer. En uges ophold ved -6oC vil virke dræbende på alle stadier, det samme vil blot et døgn ved -18oC. Derefter støvsuges grundigt, og revner og sprækker sprøjtes eventuelt med et insektmiddel, der er godkendt til formålet.

Da billerne vandrer en del omkring, vil man i en periode, selv efter en grundig bekæmpelse, kunne støde på dem af og til. Sørger man imidlertid for kun at have små lagre af de varer, som billerne foretrækker, og opbevare dem køligt og i tætsluttende beholdere, vil de efterhånden dø ud. 

Hvis de savtakkede kornbiller, trods grundig bekæmpelse, stadig viser sig i større antal i en lejlighed, vil det være rigtigt at få undersøgt, om de findes i nabolejlighederne. De kan nemlig vandre fra lejlighed til lejlighed f.eks. langs rørgennemføringerne. Det er også muligt, at man igen får billerne ind ved at købe inficerede varer.

På kornlofter eller i siloer bekæmpes billerne med et malathionpræparat. Tomme lagre og siloer bør rengøres grundigt, og der kan eventuelt foretages en pudring med malathion, inden det nye korn bringes ind.

Den savtakkede kornbille kan også bekæmpes med produkter baseret på diatomé-jord. Ved brug af disse produkter kræves det, at kornet eller lagerfaciliterne er relativt tørre.

April  2007