Skadedyrlaboratoriet


SKOLOPENDRE

Skolopendre (Chilopoda) har en lang, tynd og fladtrykt krop, som er leddelt; gangbenene udspringer fra leddenes sider. I modsætning til de ægte tusindben (Diplopoda), der har to par ben på hvert led, har skolopendre kun ét par på hvert led.

Biologi

Skolopendrene er rovdyr. De skjuler sig om dagen, og om natten går de på jagt efter smådyr. De dræber byttet ved hjælp af de kraftige giftkroge, der sidder på deres forreste led. Giften hos de danske arter er normalt ikke ubehagelig for mennesker.

Det er oftest stenskolopendren (Lithobius forficatus) eller jordskolopendren (Geophilus carpophagus), man træffer indendørs herhjemme.

 

 
 

  Foto:SSL
Jordskolopendren kan blive 4-5 cm lang,
men er kun nogle få mm bred

 

Jordskolopendre er med deres lange tynde smidige krop skabt til livet i gange og hulrum i jorden. Jordskolopendre kan afsondre en lysende væske, hvis de irriteres, og ligner så i mørke ulmende tråde.

Stenskolopendre holder til under sten, fliser, bark eller mellem visne fugtige blade, og tit findes de i kom-postbunker og lyskasser med visne blade. De kan af og til forvilde sig indendørs i deres natlige jagt efter bytte.

Skolopendrene kan af og til optræde i huse i et ret stort antal, og det er især om foråret og efteråret, at de findes indendørs. Der kan i visse tilfælde være tale om en aktiv indvandring, f.eks. når kraftig nedbør driver dem ud af jorden. Dyrene gør ingen skade på huset; de gnaver ikke i træ eller andet, men kan være generende, hvor de optræder i stort antal.

Skolopendre er uhyre følsomme for udtørring og vil indendørs kun kunne klare sig i længere tid i fugtige kældre. I et gennemtørt hus uden alt for mange smuthuller vil de derfor hurtigt gå til grunde. I ældre ejendomme, hvor der findes passende fugtige skjulesteder, kan de klare sig i lang tid og eventuelt slå sig ned for alvor. I ældre bindingsværkshuse med stråtag kan specielt jordskolopendrene være talrige, og de kan muligvis leve i mospuder på taget eller i selve stråene.

Bekæmpelse

Optræder skolopendrene i et stort antal indendørs, er det vigtigt at finde årsagen til deres tilstedeværelse. Det kan f.eks. være fugtige forhold i huset eller måske barkflis eller mange visne blade langs med husets sokkel. Skal problemet løses på længere sigt, er det nødvendigt at gøre noget ved årsagen til skolopendrenes forekomst.

Bekæmpelsen indendørs kan ske ved, at man anvender et insektpudder i revner, sprækker og langs med paneler i de rum, hvor dyrene viser sig mest. Pas på, at børn og husdyr ikke kommer i kontakt med pudderet, og at det ikke bliver spredt rundt i huset. Følg iøvrigt vejledningen på det anvendte middel.

Oktober  2000