Skadedyrlaboratoriet


SNYLTEHVEPSE

Snyltehvepsene (Hymenoptera) er en meget artsrig gruppe af hvepse, og man regner med, at der er ca. 5000 arter i Danmark. Nogle arter er meget små ( 1,5-2,0 mm), mens andre er væsentligt større (15-20 mm). Fælles for dem er, at de har en hvepsetalje, og at hunnerne har en læggebrod. Følehornene er ofte lange og meget bevægelige, mens farverne varierer meget fra art til art. Nogle snyltehvepse er næsten sorte - evt. med forskellige aftegninger - andre metalskinnende eller gulbrune.

Biologi

De voksne snyltehvepse lever af nektar fra blomster og honningdug, mens larverne lever som snyltere på eller i leddyr. De fleste er dog snyltere i insekter. Hunnen anbringer æggene i offeret ved hjælp af sin læggebrod. Nogle af de små arter snylter på bladlus, mens andre lægger deres æg i borebille- eller klannerlarver. De større arter snylter f.eks. på sommerfuglelarver eller træhvepselarver.

Mange arter af snyltehvepse bruges til biologisk bekæmpelse af skadedyr i drivhuse, haver, plantager og på gårde.

Gener

Ingen af snyltehvepsene kan gøre skade på huse eller inventar. Enkelte arter kan godt stikke med deres læggebrod, men det sker meget sjældent og som regel kun, hvis man kommer til at klemme dem.

Optræder der mange snyltehvepse i boligen skyldes det sandsynligvis, at man har et eller andet stående, der er angrebet af andre insekter, og som er ophav til de snyltehvepse, der nu dukker op. Det kan f.eks. være noget plantemateriale eller brænde, der har været opbevaret inden døre i en periode. I de tilfælde, hvor man ikke kan lokalisere oprindelsesstedet, skal man være opmærksom på, at det måske kan dreje sig om angreb af borebiller i husets træværk. Af og til kan man også støde på enkelte snyltehvepse, som bare har forvildet sig ind i huset.

Bekæmpelse

Snyltehvepse er som tidligere nævnt ikke skadelige, og kan i mange tilfælde optræde som nyttedyr, så der er egentlig ikke nogen grund til at bekæmpe dem. Optræder de i et generende stort antal, må man forsøge at finde frem til det sted, hvor de stammer fra – f.eks. brænde eller diverse plantemateriale. Ved at fjerne dette og evt. sprøjte rummet med en insektspray mod flyvende insekter, vil problemet som regel være løst. Er der tale om snyltehvepse i forbindelse med angreb af borebiller, henvises til vejledningen om almindelig borebille.

 

December  2005