Skadedyrlaboratoriet


SOMMERFUGLEMYG

Sommerfuglemyg (Psychodidae) kaldes også for badeværelsesfluer, fordi det ofte er her, hvor man lægger mærke til, at de flagrer rundt. De er grålige og kun 2-3 mm lange og kan på grund af deres meget behårede vinger minde lidt om møl. I modsætning til møllene har de dog kun ét par vinger. Vingerne, der er forholdsvis store, holdes som et tag over kroppen, når de hviler. Sommerfuglemyggene er i øvrigt ikke særligt gode flyvere og bevæger sig i en blød, hoppende flugt eller vandrer simpelthen omkring. Sommerfuglemyggens larver er hvidlige og forrest har de et mørkt hoved. I bagenden har de et kort ånderør, som normalt er det eneste, der stikker op af det medie, som de lever i.

 

 
 

  Foto:SSL
Sommerfuglemyg, naturlig størrelse 2-3 mm.

 

Biologi og skade

En sommerfuglemyg kan lægge op til 100 æg. Ægge­ne er 0,2 mm lange, hvide og ovale. De arter, som normalt optræder indendørs (slægten Psychoda), lægger ofte æggene i det slam, der samler sig i vandlåse og i afløb i f.eks. badeværelset. Dette slam er et ideelt sted for sommerfuglemyggens æg og larver, da det er konstant fugtigt, men ikke vanddækket. Samtidig er der masser af henfaldende organisk materiale, bakterier, alger og svampe, som larverne kan leve af. Larvernes udvikling fra æg til voksen sommerfuglemyg varer som regel fra 1 til 3 uger.

De arter, som optræder udendørs lever i vandløb, søer, møddinger og ikke mindst i filtre og slambassiner i rensningsanlæg. Især i forbindelse med rensningsanlæg kan de optræde i uhyre mængder. De sommerfuglemyg, som vi har her i landet, kan være irriterende, men de stikker ikke og gør ingen skade på hverken mennesker eller bygninger. I visse tilfælde anses de for nyttige, fordi de kan omsætte det organiske stof, der opsamles i filtre f.eks. i forbindelse med rensningsanlæg. I tropiske og subtropiske egne findes der imidlertid medlemmer af sommerfuglemyggenes familie, der kan bide. De kan være uhyre generende og kan også overføre alvorlige sygdomme.

Forebyggelse og bekæmpelse

Renses afløbene i badeværelset jævnligt, vil man også forebygge problemer med sommerfuglemyg.

I de tilfælde, hvor sommerfuglemyggene allerede optræder i et generende antal,  bekæmpes de bedst ved, at man fjerner den slambelægning, som larverne lever i. Det er vigtigt at få renset mekanisk først enten med en børste, et rensebånd eller ved at spule dem rene. Når dette er gjort, kan man skylle efter med kogende vand (eventuelt tilsat soda) eller afløbsrens. Husk, at der også kan være en slambelægning i vaskens overløb. I de tilfælde, hvor rensning og skoldning ikke er praktisk mulig, kan man bekæmpe de voksne myg med et insektmiddel til bekæmpelse af flyvende insekter. Sprøjtes rummet dagligt i en periode, opnår man at dræbe de nyudklækkede sommerfuglemyg, inden de når at lægge æg. Husk, at følge den vejledning, der er angivet på det middel, der anvendes.

I de situationer, hvor sommerfuglemyggene kommer udefra i et generende stort antal, kan problemet kun løses ved, at man finder ud af, hvor de stammer fra. Som det fremgår af afsnittet om biologi, skal man have mistanke til alle former for slam og gødning. Behandlingen må i hvert enkelt tilfælde afhænge af de givne forhold.

24. maj 2007