Skadedyrlaboratoriet


STOR GEDEHAMS

Stor gedehams (Vespa crabro) er her i landet den største art af de egentlige gedehamse. Den afviger både i udseende og opførsel ret meget fra de almindelige små gedehamse. Arbejderne er mellem 18 og 25 mm lange, mens dronningen kan blive op til 35 mm lang. Ikke alene er den store gedehams meget stor, men den har også ret afdæmpede farver, mørkegul og brunsort, og den er faktisk et meget smukt insekt. Ofte kan man høre en karakteristisk brummende lyd, når den kommer flyvende.

 

 
 

  Foto:SSL
Arbejderne hos den store gedehams
kan blive op til 2,5 cm

 

Den store gedehams er i højere grad et rovdyr end de almindelige små gedehamse, og den kan fange så store insekter som f.eks. humlebier. Den æder også ådsler af fugle og pattedyr. Det er sjældent, at den kommer til madvarer og tiltrækkes i modsætning til andre gedehamse vist nok aldrig af syltetøj og lignende.

Mens de små arter er rene dagdyr, kan de store gedehamse også være aktive om natten. De kan blive tiltrukket af udvendig belysning og være til stor gene, hvis de er på steder, hvor folk færdes.

Som regel anlægges reden i hule træer og kun undtagelsesvis i jorden. Imidlertid kan boet også anlægges i fuglekasser eller hulrum i huse. Boet er - ligesom de små gedehamses - bygget af træ, men væggene er tykkere, kartonagtige og løsere i materialet. De bruger altid råddent træ til at bygge af.

 

 
 

  Foto:SSL
Den store gedehams anlægger
ofte sit bo i hule træer
 

 

Boet anlægges af en dronning, som er klækket og parret den foregående sommer. Hun bygger alene og passer selv det første kuld af larver, indtil de er blevet voksne arbejdergedehamse. Disse overtager byggearbejdet, passer larverne og henter føde til hele familien, mens dronningen nu kun lægger æg.

Når de er blevet mange nok, opdrættes et kuld af hanner og hunner, som forlader boet. De parrer sig, hannerne dør, og hunnerne finder et beskyttet sted, hvor de overvintrer. Det følgende forår vil de hver for sig prøve at danne et nyt bo. Den gamle dronning dør, og hendes arbejdere og boet går til grunde i løbet af efteråret.

Den store gedehams stikker betydeligt mere ubehageligt end de små arter, og der skal heller ikke så mange stik til, før det kan være farligt. I almindelighed må det frarådes, at folk uden specielt kendskab forsøger at bekæmpe den store gedehams. En bekæmpelse bør overlades til professionelle skadedyrsbekæmpere, der er vant til den slags arbejde.

5. juni 2007