Skadedyrlaboratoriet


SVAMPEMYG

Svampemyggene (Mycethophilidae) er små, spinkle og oftest mørke myg, der flyver stille omkring. Der findes mange forskellige arter, men ingen af dem kan stikke.

 

 
 

  Foto:SSL
Svampemyg, 
naturlig størrelse 3-5 mm.

 
Biologi og skade

Svampemyg er meget almindelige i naturen, navnlig på fugtige, mørke steder. Man kan træffe de voksne myg året rundt, undtagen i det mest kolde vintervejr.

Svampemyggenes larver kan leve i mange slags rådnende plantedele, i kompost, råddent træ og i svampe. Det er normalt svampemyggelarver, der optræder som "orm" i svampe, og de kan være meget skadelige i champignonkulturer. De kan også optræde i stort antal i drivhuse, hvor de kan skade visse drivhusplanter ved at gnave på rødderne. Nogle arter kan leve i ekskrementer og i fuglereder.

Når svampemyg optræder i boligen, kan de simpelthen være kommet ind udefra, men de kan også klække fra jorden i urtepotter, specielt hvor den er spagnumholdig. De kan være tegn på, at pottemulden er for fugtig. Hvis potten vandes i underskålen, og overfladen får lov til at tørre ud, vil svampemyggene efterhånden forsvinde.

De er ganske uskadelige, men er der så mange, at de irriterer, kan de bekæmpes med et insektmiddel beregnet til brug mod flyvende insekter. Klækker de i generende mængder fra en potteplante, kan jorden enten skiftes ud eller jordoverfladen kan pudres med et insektpudder.

24. maj 2007