Skadedyrlaboratoriet


TAGORM

Tagormen (Caradrina clavipalpis) hører til den familie af natsommerfugle, som kaldes ugler (Noctuidae).

Biologi og skade

Larverne lever overvejende på græsser og tagrør og bringes til huse med disse planter. De kan optræde på hø- og halmlofter, men den hyppigste årsag til deres forekomst indendørs er et nylagt stråtag af halm eller rør. Derfor har larven fået navnet tagorm.

Larverne kan fra stråtaget trænge frem til de besynderligste steder i huset. Det er næsten altid de fuldvoksne larver, som om efteråret gør sig bemærket, når de kravler rundt for at finde et passende sted til overvintringen. Den kolde tid tilbringer larverne normalt i et  spind, som de selv væver. Tagormene kan gnave i forskellige ting i huset, f.eks. i tekstiler. Oftest skyldes deres gnaveri, at de laver et leje i underlaget, inden de spinder sig ind.

Forpupning og forvandling til sommerfugl finder sted næste forår. De voksne sommerfugle lægger ikke æg i stråtaget igen, så man vil derfor kun være udsat for  én generation.

Bekæmpelse

I de fleste tilfælde optræder tagormene i så lille et antal, at man kan nøjes med at samle dem ind med håndkraft. Findes larverne i stort antal, kan de bekæmpes ved, at man anvender et insektpudder på de steder på loftet, hvor man ser dem komme frem. Undersiden af stråtaget kan eventuelt også pudres. Tøj kan beskyttes med et af de almindelige mølmidler, men har man det hængende i skabe på loftet, er det en god ide at fjerne tøjet, mens invasionen står på.

Maj  2003