DPIL - publikationer 2001-2003
DJF's hjemmeside
Spørg om skadedyrSpørg om skadedyr
Skadedyrsguiden
Kurser
Nyt fra Skadedyrlaboratoriet
Publikationer før 2004
LinksDansk | English


Det Jordbrugsvidenskabe-lige Fakultet
Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Forsøgsvej 1

4200 Slagelse


E-mail: SSL.DJF@agrsci.dk

Publikationer 2001-2003

Oversigt over egne danske og internationale artikler/publikationer


Publikationerne er opdelt i følgende grupper:

1. INTERNATIONALE, REVIEWEDE ARTIKLER, BØGER OG BOGKAPITLER
2. ØVRIGE VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER
3. POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER
4. EKSPERT- OG IV-RAPPORTER
5. FOREDRAG OG POSTERS PÅ INTERNATIONALE KONFERENCER

 

 

INTERNATIONALE, REVIEWEDE ARTIKLER, BØGER OG BOGKAPITLER

Nr. Forfatter(e) /artikel/´publikation/publiceret i
SSL200101 Kalsbeek, V., J. K. Pell & T. Steenberg, 2001: Sporulation by Entomophthora schizophorae (Zygomycetes:Entomophthorales) from Housefly Cadavers and the Persi­stence of Primary Conidia at Constant Temperatures and Relative Humidites. Journal of Invertebrate Pathology 77: 149-157
SSL200102 Steenberg, T., J. B. Jespersen, K.-M. V. Jensen, B. O. Nielsen & R. A. Hum­berg, 2001: Entomopathogenic Fungi in Flies Associated with Pastured Cattle in Denmark. Journal of Invertebrate Pathology 77: 186-197 
SSL200104 Lodal, J., 2001: Distribution and Levels of Anticoagulant Resistance in Rats (Rattus norvegicus) in Denmark. Advances in Vertebrate Pest Management II (Eds. H.-J. Pelz, D. P. Cowan & C. J. Feare), Filander Verlag, Fürth, 139-148
SSL200105 Leirs, H., K. S. Larsen and J. Lodal, 2001: Palatability and toxicity of fipronil as a sy­ste­mic insecticide in a rodenticide bait for rat and flea control. Medical and Veterinary Entomology, 15, (3): 299-303
SSL200107 Sommer, C., K.-M. Vagn Jensen and J. B. Jespersen, 2001: Topical treatment of calves with synthetic pyrethroids: effects on the non-target dung fly Neomyia cornicina (Diptera: Muscidae). Bulletin of Entomological Research 91: 131-137
SSL200108 Nielsen, P. S., 2001: Developmental time of Blattisocius tarsalis (Acari: Ascidae) at different temperatures. Experimental and Applied Acarology 25: 605-608
SSL200109 Stenseth, N. C., H. Leirs, S. Mercelis and P. Mwanjabe, 2001: Comparing strategies of controlling African pest rodents: an empirically based theoretical study. Journal of Applied Ecology, 38 (5): 1020-1031
SSL200110 Kalsbeek, V., B. A. Mullens and J. B. Jespersen, 2001: Field Studies of Entomoph­thora (Zygomycetes: Entomophthorales) - Induced Behavioral Fever in Musca domestica (Diptera: Muscidae) in Denmark.  Biological Control 21: 264-273
SSL200111 Nielsen, P.S., 2001: The effect of carbon dioxide under pressure against eggs of Ephestia kuehniella Zeller and adults of Stegobium paniceum (L.) and Oryzaephilus surinamensis (L.). Anzeiger für Schädlingskunde/Journal of Pest Science, 74: 85-88
SSL200112 Walsh B., T.A. Dolden, G.D. Moores, M. Kristensen, A. Taylor, R. Viner, T. Lewis; A.L. Devonshire & M.S. Williamson, 2001: Identification and characterization of mutations in housefly (Musca domestica) acetylcholinesterase involved in insecticide resistance. Biochemical Journal 359: 175-181
SSL200130 Kristensen M., A.G. Spencer, and J.B. Jespersen, 2001: The Status and development of insecticide resistance in Danish populations of the housefly Musca domestica (L.). Pest Management Science 57(1): 82-89
SSL200138 Kristensen M., Spencer A.G. & Jespersen J.B. (2001). The Status and development of insecticide resistance in Danish populations of the housefly Musca domestica (L.). Pest Management Science 57 (1): 82-89
 
  ØVRIGE VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER
Nr. Forfatter(e) /artikel/´publikation/publiceret i
 SSL200103 Hansen, L. Stengård & P.S. Nielsen, 2001: Blattisocius tarsalis as a control agent of Ephestia kuehniella in flour mills; initial results of a field trial. Pp. 44-46 in Proceedings First Meeting Working Group 4 ”Bio-control of athropod pests in stored products”, COST Action 842, Lisboa, Portugal, Sept. 6-7, 2001. Research Institute of Crop Protection, Prague, CZ.
SSL200113 Jespersen, J.B., J. Eilenberg, A. Enkegaard & M. Hansen, 2001: Indledning. Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København. DJF-rapport Nr. 49, 9-12
SSL200114 Steenberg, T., K.-M. Vagn Jensen & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk bekæm­pelse af fluer på græssende kreaturer. Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København. DJF-rapport Nr. 49, 87-90
SSL200115 Steenberg, T., H. Skovgård, V. Kalsbeek & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk og biologisk bekæmpelse af fluer i stalde. Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København. DJF-rapport Nr. 49, 91-94
SSL200116 Steenberg, T., K.-M. Vagn Jensen & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk bekæm­pelse af hygiejneskadedyr. Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk bekæm­pelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København. DJF-rapport Nr. 49, 101-104
SSL200117 Hansen, L. Stengård & P.S. Nielsen, 2001: Biologisk bekæmpelse af melmøl i mølle­rier. Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København. DJF-rapport Nr. 49, 105-110
SSL200123 Vibe-Petersen, 2001: Studies into predation on a tropical rodent species. War Against Rats 11, April 2001: 4-6
SSL200126 Kilpinen, O., T. Steenberg, J.B. Jespersen, M. Birkett, L. Wadhams, J. Pickett, M.D. Soler Cruz, 2001: Development of new control methods against chicken mites. In Proceedings Mange and Myiasis in Livestock. Cost Action 833, Toulouse, France, Oct. 3-6, 2001
SSL200131 Nansen, Christian, 2001: Spatial Distribution and Potential Hosts of the Larger Grain Borer, Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae), in a Forest in Benin, West Africa.  Ph.D. thesis. International Institute of Tropical Agriculture, Benin
The Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark and The Danish Pest Infestation Laboratory: 84 pp.
 
 

 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER

Nr. Forfatter(e) /artikel/´publikation/publiceret i
SSL200106 Vagn Jensen, K.-M., 2001: Når der er kakerlakker i ejendommen. Servicehåndbogen for Andels- og Ejerlejlighedsforeninger 2001, 22. årgang: 67-71
SSL200120 Jespersen, J.B., 2001: Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme. Tidsskrift for Dansk Pelsdyravl Nr. 6: 18-19
SSL200121 Hansen, L.M., A. Enkegaard, J. Eilenberg & J.B. Jespersen, 2001: Biologisk bekæm­pelse af skadevoldere. Jord og Viden Nr. 9: 14-15 
SSL200122 Jensen, K.-M. Vagn & J.B. Jespersen, 2001: Fluebekæmpelse på græssende kreaturer - nye muligheder. Danske Mælkeproducenter Februar 2001: 2pp.
 SSL200128 Skovgård, H., 2001: Fluer skal forebygges. Økologisk Jordbrug 29.6.2001: p.10
SSL200129 Skovgård, H. & J.B. Jespersen, 2001: Fluer i stalde. Danske Mælkeproducenter Februar 2001: 44
SSL200132 Stenseng, Lena & H. Skovgård, 2001: Menneskets følgesvende - stuefluen og stikfluen. Naturens Verden, 10: 32-40
 
  EKSPERT- OG IV-RAPPORTER
Nr. Forfatter(e) /artikel/´publikation/publiceret i
 SSL200127 Kilpinen, O. & K.-M. Vagn Jensen, 2001: Evaluering af et kokosoliebaseret produkts effektivitet over for kattelopper (Ctenocephalides felis, Bouche) og tyske kakerlakker (Blattella germanica (L)). Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 04-2001, 10 pp.
 SSL200133 Kristensen M. & J. B. Jespersen, 2001: Susceptibility to thimethoxam in Danish field populations of houseflies (Musca domestica), Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 01-2001, 26 pp.
 SSL200134

Knorr M., J.B. Jespersen & M. Kristensen, 2001: Field evaluation of micro-encapsulated chlorpyrifos (Empire20®) for control of poultry litter beetles. Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report 03-2001, 18 pp.

 SSL200135 Jespersen, J. B. and M. Knorr, 2001: Laboratory evaluation of Green Planet Flytrap for control of the housefly Musca domestica, Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 05-2001, 9 pp.
 SSL200136 Knorr M., M. Kristensen & J. B. Jespersen, 2001: Efficacy of Muscafin® against the housefly Musca domestica when applied under field conditions as hang-boards or as paint-on bait, Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 06-2001, 81pp.
 SSL200137 Knorr M., M. Kristensen & J. B. Jespersen, 2001: Efficacy of Agita® 10WG against the housefly Musca domestica when applied under field conditions as paint-on bait,  Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 08-2001, 34 pp.
 SSL200143 Jespersen, J.B., 2001: Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr i 2001, Danish Pest Infestation Laboratory Report No. 02-2001, 7 pp. 
 SSL200145 Leirs, H. 2001: A population dynamics model for rodent management in Africa, Danish Pest Infestation Laboratory Confidential Report No. 07-2001, 48 pp.
 
  FOREDRAG OG POSTERS PÅ INTERNATIONALE KONFERENCER
Nr. Forfatter(e) /artikel/´publikation/publiceret i
SSL200118 Jensen, K.-M. Vagn & Hansen, L. Stengård, 2001: Research concerning pests in museums and historic buildings. Poster, A Pest Odessey – Conference on Intergrated Pest Management for Collections, London, U.K. 1-3 October 2001.
SSL200119 Hansen, L.. Stengård & P.S. Nielsen, 2001: Biologisk bekæmpelse af melmøl i møllerier. Poster præsenteret ved Slutkonference for ”Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere”, 4. maj 2001, København.
SSL200124 Mohr, K., S. Vibe-Petersen, L.L. Jeppesen & H. Leirs, 2001: Feeding decision as an anti-predation strategy in the African multimammate rat Mastomys natalensis. Poster at 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa. 12-17 August 2001
SSL200125 Vibe-Petersen, S., H. Leirs, L.de Bruyn & L. S. Mulungu, 2001: The effect of different predation pressure on the population dynamics of Mastomys natalensis and subsequent effect on crop damage and yield. Poster at 8th International Theriological Congress, Sun City, South Africa. 12-17 August 2001
SSL200139 Steenberg, T. & O. Kilpinen, 2001: Fungus infection of the red chicken mite Dermanyssus gallinae. Abstract of presentation at the 8th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group 'Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes', Athens, Greece, 29 May - 2 June
SSL200140 Skovgård, H., T. Steenberg, V. Kalsbeek, & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk og biologisk bekæmpelse af fluer i stalde. Poster præsenteret ved Slutkonference for "Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere", 4. maj 2001, København.
SSL200141 Steenberg, T., K.-M. Vagn Jensen & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk bekæmpelse af hygiejneskadedyr.Poster præsenteret ved Slutkonference for "Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere", 4. maj 2001, København.
SSL200142 Steenberg, T., K.-M. Vagn Jensen & J.B. Jespersen, 2001: Mikrobiologisk bekæmpelse af fluer på græssende kreaturer.Poster præsenteret ved Slutkonference for "Biologisk og Mikrobiologisk Bekæmpelse af Skadevoldere", 4. maj 2001, København
SSL200144 Dang, D.B., J. Blom, F. Scheutz, M. Lund, J.B. Jespersen, K. Pedersen & M. Madsen, 2001: Experimental infection of the Lesser Mealworm Beetle (Alphitobius diaperinus) with Campylobacter jejuni. Poster presented at the 11th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms, Freiburg Konzerthaus, September 1-5, 2001: 1 pTil start paa siden

 Opdateret 3. august 2010 SSL-Webmaster@agrsci.dk Sitemap