DPIL - Spørg om skadedyr
DJF's hjemmeside
Spørg om skadedyrSpørg om skadedyr
Skadedyrsguiden
Kurser
Nyt fra Skadedyrlaboratoriet
Publikationer før 2004
LinksDansk | English


Inst. for Agroøkologi Forskningscenter Flakkebjerg
Forsøgsvej 1

4200 Slagelse
Spørg om skadedyr

Skadedyrlaboratoriets vejledninger

Miljøstyrelsens "Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler"

Find skadedyr og få vejledning i SKADEDYRSGUIDEN

VEJLEDNINGER

Følgende vejledninger med beskrivelse af skadedyr dets forekomst og bekæmpelse kan hentes/downloades

De vejledninger, der er markeret med trans_pdf.gif (904 bytes) ligger i PDF-format og kan læses og udskrives ved hjælp af programmet: Adobe Acrobat Reader (ver. 4 og senere). Programmet kan hentes gratis på http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

De vejledninger, der er markeret med ligger i HTML format.

a-g   h-q     r-aa       

A

Almindelig borebille (træorm) Alm. borebille Alm. borebille
  Amerikansk klanner Amerikansk klanner Amerikansk klanner
  Australsk tyvbille Australsk tyvbille Australsk tyvbille

B

Bananfluer Bananfluer Bananfluer
  Barkbiller Barkbiller Barkbiller
  Bier (honningbier) Honningbier Honningbier
  Bladrandbillen Bladrandbillen Bladrandbillen
  Blød borebille Bloed borebille Blød borebille
  Bolværksbille Bolværksbille Bolværksbille
  Boresnudebiller Boresnudebiller Boresnudebiller
  Brun pelsklanner Brun pelsklanner Brun pelsklanner
  Brun træbuk Brun træbuk Brun træbuk
  Brunmider Brunmider Brunmider
  Brunstribet kakerlak Brunstribet kakerlak Brunstribet kakerlak
  Brødbille Brødbille Brødbille
  Bænkebidere Bænkebidere Bænkebiller
  Bøgebuk Bøgebuk Bøgebuk
  Bønnebille Bønnebille Bønnebille

 C

Chokolademøl Møl i fødevareindustrien Møl i fødevareindustrien

 D

Dræbersnegl (Iberisk Skovsnegl)  - link til Skov- og Naturstyrelsen  

 

Duemide Dumide Duemide
  Duer Duer Duer

 E

Egens borebille Egens borebille Egens borebille

 F

Faraomyre Faraomyre Faraomyre
  Fladlus Fladlus Fladlus
  Flagermus  - link til Skov- og Naturstyrelsen  
  Flæskeklanner Flæskeklanner Flæskeklanner
  Fnatmide Fnatmide Fnatmide
  Frømøl Frømøl Fnatmide
  Fuglelopper Fuglelopper Fuglelopper
  Fuglemider Fuglelmider Fuglemider
  Fårets lusflue Fårets lusflue Fårets Lusflue

G

Gedehamse (hvepse) Gedehamse Gedehamse (Hvepse)
  Glimmerbøsser Glimmerbøsser Glimmerbøsser
  Græsflue Græsflue Græsflue
  Guldøje Guldoeje Guldøje
  Gul myre Gul myre Gul myre

 

a-g   h-q  r-aa

H

Herkulesmyrer Herculesmyrer Herkulesmyrer
  Honningbier (bier) Honningbier Honningbier
  Hovedlus

Sådan kæmmer du lus ud af håret
Hovedlus Hovedlus
Hovedlus Kæmmevejledning
  Humlebier Humlebier Humlebier
  Humlevoksmøl Humlevoksmøl Humlevoksmøl
  Hundelopper (kattelopper) Kattelopper Kattelopper
  Husbuk Husbuk Husbuk
  Husedderkop Husedderkopper Husedderkopper
  Husflåt Husflåt Husflåt
  Husfårekylling Husfårekylling Husfårekylling
  Husklanner Husklanner Husklanner
  Husmide Husmide Husmide
  Husmår Husmår Husmår
  Husstøvmider Husstøvmider Husstøvmider
  Hvepse (gedehamse) Gedehamse Gedehamse (Hvepse)
  Hvepsebuk Hvepsebuk Hvepsebuk

 I

Iberisk Skovsnegl (Dræbersnegl)  - link til Skov- og Naturstyrelsen  

 J

Jordbier  Jordbier Jordbier
  Jordnøddebille Hvepsebuk Jordnøddebille

 K

Kattelopper Kattelopper Kattelopper
  Klistermøl Klistermøl Klistermøl
  Klyngeflue Klyngeflue Klyngeflue
  Klæger Klæger Klæger
  Koprabiller Koprabiller Koprabiller
  Kornsnudebille Kornsnudebille Kornsnudebille

 L

Lagermider i korn, frø, halm og hø Lagermider Lagermider
  Lille Stueflue i beboelse Lille stueflue i beboelse lille stueflue i beboelse
  Lille Stueflue - (Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme) Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Lus (hovedlus)

Sådan kæmmer du lus ud af håret
Hovedlus Hovedlus
Hovedlus Kæmmevejledning
  Lusfluer Lusfluer Lusfluer
  Lysolbille Lysolbille Lysolbille
  Løbebiller Løbebiller Løbebille
 M Mariehøns Mariehøne Mariehøne
   Melbille Melbille Melbille
  Melmide Melmide Melmide
  Melmøl i husholdningen

Melmøl i industrien  
Melmøl i husholdningen Melmøl i husholdningen
Melmøl i industrien
Melmøl i industrien
  Menneskeloppe Menneskeloppe Menneskeloppe
  Mitter Mitter Mitter
  Mosegris Mosegris Mosegris
  Mosskorpioner Mosskorpioner Mosskorpioner
  Muldvarp Muldvarp Muldvarp
  Murbi Murbier Murbier

Murerbier Murerbier Murerbier
  Mus Mus Mus
  Myrer (sort havemyre) Sort havemyre Sort havemyre
  Møl i fødevareindustrien Møl i fødevareindustrien Møl i fødevareindustrien

Møl i tekstiler Møl i tekstiler Møl i tekstiler
  Mår (husmår) Husmår Husmår

O 

Orangemyrer Orangemyre Orangemyre
P Parketbiller (splintvedbiller) 
Splintvedbiller Splintvedbiller
  Pelsklanner Pelsklanner Pelsklanner
  Pelsmider Pelsmider Pelsmider
Q    

 

a-g    h-q   r-aa

 

R

Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme
  Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme
  Rismelbille Rismelbille Rismelbille
  Rissnudebille Rissnudebille Rissnudebille
  Rottehaler Rottehaler Rottehaler
  Rotter Rotter Rotter
  Rovbiller Rovbiller Rovbiller
  Ræv 
Link til Skov- og Naturstyrelsen
 
  Rød blomsterbuk Rød Blomsterbuk Rød blomsterbuk

Rådborebille Rådborebille Rådborebille

 S

Savtakket kornbille Savtakket kornbille Savtakket kornbille
  Skadedyr i ejendomme. (Lovgrundlag) Skadedyr i ejendomme Skadedyr i ejendomme (Lovgrundlag)
  Skadedyr i fødevarer i køkkenet  Skadedyr i køkkenet Skadedyr i fødevarer i køkkenet
  Skimmelbiller Skimmelbiller Skimmelbiller
  Skolopendre Skolopendre Skolopendre
  Skovflåt Skolvflåt Skovflåt
  Snegle i huset Snegle i huset Snegle i huset
  Snyltehvepse Snyltehvepse Snyltehvepse
  Sommerfuglemyg Sommerfuglemyg Sommerfuglemyg
  Sort havemyre Sort havemyre Sort havemyre
  Splintvedbiller Splintvedbiller Splintvedbiller
  Springhaler Springhaler Springhaler
  Spyfluer Spyfluer Spyfluer
  Stikmyg Stikmyg Stikmyg
  Stor gedehams Stor Gedehams Stor gedehams
  Stueflue
(se også Retningslinier for fluebekæmpelse)
Stueflue i beboelsen Stueflue i beboelsen
  Støvlus Støvlus Støvlus
  Støvtæge Støvtæge Støvtæge
  Svampemyg Svampemyg Svampemyg
  Sølvkræ Sølvkræ Sølvkræ

 T

Tagorm Tagorm Tagorm

Tobaksbille Tobaksbille Tobaksbille
  Tofarvet frømøl Tofarvet frømøl Tofarvet frømøl
  Trips Trips Trips
  Træhvepse Træhvepse Træhvepse
  Træorm (alm. borebille) Alm. borebille Alm. borebille
  Tusindben Tusindben Tusindben
  Tysk Kakerlak Tysk kakerlak Tysk kakerlak
  Tæppebiller Tæppebiller Tæppebiller
U    
V Violbuk Violbuk Violbuk
  Væggelus Væggelus Væggelus
  Væksthusgræshoppe Væksthusgræshoppe Væksthusgræshoppe
W    
X    
Y    
Z    
Æ    
Ø Øresnudebiller Øresnudebiller Øresnudebiller
  Ørentviste Ørentviste Ørentviste
Å    

a-g   h-q    r-aaTil start paa siden

 Opdateret 2. august 2010 SSL-Webmaster@agrsci.dk Sitemap