DPIL - Links
DJF's hjemmeside
Spørg om skadedyrSpørg om skadedyr
Skadedyrsguiden
Kurser
Nyt fra Skadedyrlaboratoriet
Publikationer før 2004
LinksDansk | English


Inst. for Agroøkologi
Forskningscenter Flakkebjerg
Forsøgsvej 1

4200 SlagelseLinks

Aarhus Universitet
Center for Biologisk Bekæmpelse
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsens "Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler"
Statens Information
Internationale Organisationer
FAO - FNs organisation for ernæring og landbrug
WHO - Verdenssundhedsorganisationen

Bibliografiske databaser
Den Danske Forskningsdatabase
Veterinær- og Jordbrugsbiblioteket - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Til start paa siden

 Opdateret 2. august 2010 SSL-Webmaster@agrsci.dk Sitemap