DPIL - Tidligere pressemeddelelser
DJF's hjemmeside
Spørg om skadedyrSpørg om skadedyr
Skadedyrsguiden
Kurser
Nyt fra Skadedyrlaboratoriet
Publikationer før 2004
Links


Det Jordbrugsvidenskabe-lige Fakultet
Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Forsøgsvej 1

4200 Slagelse


E-mail: SSL.DJF@agrsci.dk


Tidligere pressemeddelelser

December 1999

Luseundersøgelse blandt børn i Danmark

Hvert tredje barn har haft lus en eller flere gange i løbet af et år. Det fremgår af en rapport fra Statens Skadedyrlaboratorium udarbejdet på baggrund af en undersøgelse, der fandt sted i efteråret 1998. Spørgeskemaer blev udsendt til alle landets apoteker og kommunale sundhedsplejeordninger samt til forældre med børn på udvalgte skoler og institutioner i København og Silkeborg kommune. Undersøgelsen omfatter perioden fra juni 1997 til og med maj 1998.

Formålet med undersøgelsen var at få et bedre indtryk af, hvilke børn det er, der får lus, hvad forældre, skole, institution og sundhedspleje gør, når der er konstateret lus, og hvor forældre, apoteker og sundhedspleje får deres viden og information om lus fra.

Undersøgelsen viste, at der er sæson for lus i efterårsmånederne. Hvis barnet havde lus, blev der hos 60% også fundet lus på andre i familien. Der var flere børn med hovedlus blandt de 3-10 årige end blandt de 11-15 årige. Dobbelt så mange piger som drenge havde lus. Hårlængden har betydning - jo længere hår jo flere tilfælde af lus. Det kan være én forklaring på, at der er overvægt af piger med lus i undersøgelsen.

De fleste forældre har angivet, at de hver gang følger opfordringen fra skole eller børnehave til at undersøge deres børn for lus, men det er kun ca. hver tredje, der gør det uopfordret og regelmæssigt (en gang om ugen eller mere). Forældrene får mest information om hovedlus fra den kommunale sundhedsplejeordning og/eller apoteket. Apotekerne og sundhedsplejen får især deres viden om hovedlus fra lægemiddelproducenterne og Statens Skadedyrlaboratorium. Både forældre, apoteker og sundhedsplejen gør opmærksom på, at oplysninger og anbefalinger fra myndigheder og lægemiddelproducenter bør være enslydende.

Undersøgelsen har ikke afklaret om de lusemidler, der sælges, er effektive, men mange apoteker og kommunale sundhedsplejeordninger efterlyser mere viden om lusemidlernes effektivitet.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler Statens Skadedyrlaboratorium, at forældre med børn indtil 5. klasse undersøger børnene én gang om ugen, og det bør især gælde i månederne lige efter sommerferien. Alle forældre til børn, der begynder i børnehave eller skole, bør informeres om, hvordan lus konstateres og bekæmpes. Efter sommerferien bør børnehaver og skoler gennemføre en lusekampagne.

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Skadedyrlaboratorium har indledt et samarbejde omkring hovedlus. Det er hensigten, at indlægssedlerne på de lusemidler, der forhandles i Danmark, skal revideres, og der skal laves en fælles vejledning om hovedlus.

Der arbejdes også på at skaffe ressourcer til et projekt, der kan belyse, om der er resistens over for de midler, der bruges i dag.

Pressemeddelelsen og rapporten: "Hovedlus i Danmark", der er udarbejdet af biologerne Anne-Marie Rasmussen og Kim Søholt Larsen, kan ses på Statens Skadedyrlaboratoriums hjemmeside www.dpil.dk.

Rapporten og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne-Marie Rasmussen, Statens Skadedyrlaboratorium, tlf. 45 87 80 55.

 

Rapporten ligger i PDF-format og kan læses og udskrives ved hjælp af programmet: Adobe Acrobat Reader, som kan hentes gratis på http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Til start paa siden

 Opdateret 3. august 2010 SSL-Webmaster@agrsci.dk Sitemap