Skadedyrlaboratoriet - index
Afdelinger & Centre
Medarbejdere
Kontakt DJF

 


Dansk | English

Det Jordbrugsvidenskabe-lige Fakultet
Inst. for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Forsøgsvej 1

4200 Slagelse  
Forskningscenter Sorgenfri    
 

Skadedyrlaboratoriet er nu flyttet til Forskningscenter Flakkebjerg

Forsøgsvej 1

4200 Slagelse

 

 

Fra den 1. maj 2010 har Skadedyrlaboratoriet omlagt sin service om skadedyr.

Som bruger må man fremover benytte Skadedyrlaboratoriets hjemmeside www.dpil.dk . Her kan man artsbestemme skadedyr og hente informationer om forebyggelse og bekæmpelse. Det er således ikke længere muligt at blive rådgivet om skadedyr ved telefonopkald, breve, e-mails eller personlige henvendelser.

 

Se under kurser for tilmelding til kursus i bekæmpelse af Muldvarpe og Mosegrise 2016.

Profil

Forskergruppen driver forskning i skadedyr (insekter og mider) i husdyrbrug, lagre, fødevareproduktion, restauranter og storkøkkener, på mennesker og kæledyr, i bygninger og materialer. Gruppens mål er gennem sin forskning at kunne anvise forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder, der mindsker miljøbelastningen og fremmer en bæredygtig produktion.

Der forskes i skadedyrs forekomst og populations-biologi, kemisk bekæmpelse, alternative bekæmpelsesmetoder, herunder biologisk bekæmpelse baseret på skadedyrenes naturlige fjender (rovlevende og snyltende arter, insektspecifikke svampe), insekticid-resistens, dens udbredelse og virkemekanismer samt i metoder til monitering af skadedyrforekomst.

Forskningens målgruppe er virksomheder i relation til landbrugs- og fødevareproduktion, bekæmpelsesmiddel- og lægemiddelindustri, servicevirksomheder, kommuner og myndigheder, museer samt private.

SPØRG OM SKADEDYR

Her kan du hente information
og vejledninger.
Find skadedyr og få vejledning.-->
 Opdateret 2. august 2010 SSL-Webmaster@agrsci.dk